Täsmätietoa euroalueen tilastoista – tilastoja ja niiden lyhyitä selityksiä on myös helppo jakaa.

Pankkien yrityksille myöntämien lainojen kokonaismäärä on kasvanut jo kolme vuotta, ja huhtikuussa 2017 se kasvoi 2,41 %.

17.6.2017

Pankkien euroalueen yrityksille myöntämien lainojen kokonaismäärä on kasvanut jo kolmen vuoden ajan. Huhtikuussa 2017 se kasvoi taas 2,41 %. Samalla lainojen suhde talletuksiin supistuu edelleen. Suhde oli suurimmillaan 142,8 % vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä eli kymmenen vuotta sitten. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä se oli enää 107,1 %.

Pankkien luotonanto yrityksille oli suurimmillaan (14,9 %) maaliskuussa 2008, mutta kääntyi sitten jyrkkään laskuun. Yrityslainojen kokonaismäärä pieneni lokakuun 2009 ja lokakuun 2010 välisenä aikana ja taas kesäkuun 2012 ja lokakuun 2015 välisenä aikana. Eniten lainamäärä pieneni helmikuussa 2014 (3,5 %). Sittemmin luotonanto euroalueella on elpynyt, ja lainamäärä on taas kasvanut syyskuusta 2015 alkaen.

Euroalueen eri maiden välillä on kuitenkin eroja. Kuvion avulla voi tarkastella pankkien myöntämien yrityslainojen kehitystä eri puolilla euroaluetta.

Euroalueella kokonaisuutena lainojen ja talletusten suhde on pienentynyt jatkuvasti vuoden 2007 kolmannelta neljännekseltä (142,8 %) vuoden 2017 ensimmäiselle neljännekselle (107,1 %). Suhteen pieneneminen on johtunut pääasiassa kotitalouksien talletusten merkittävästä kasvusta.

Suomessa lainojen ja talletusten suhde on kuitenkin ollut jatkuvasti suurempi kuin euroalueella keskimäärin – vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä se oli 162,2 %. Kreikassa suhde on kasvanut merkittävästi vuoden 2014 neljänneltä neljännekseltä lähtien, sillä siellä pankkitalletusten määrä on pienentynyt huomattavasti. Espanjassa suhde oli suurimmillaan 205,4 % (vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä) ja Portugalissa 167,8 % (vuoden 2010 toisella neljänneksellä), mutta vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä se oli Espanjassa 117,6 % ja Portugalissa jopa 102,7 % eli alle euroalueen keskiarvon. Euroalueen keskiarvon alittavista maista Belgiassa lainojen ja talletusten suhde on perinteisesti ollut alhaisin. Se on ollut alle 70,0 % vuoden 2009 viimeiseltä neljännekseltä lähtien. Esimerkiksi Maltassa suhde oli vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 69,5 % ja Latviassa 73,4 % – molemmissa se on viime vuosina pienentynyt merkittävästi.

Pankkilainat ovat yrityksille tärkeä rahoituksen lähde, ja niiden avulla keskuspankin rahapoliittisten päätösten vaikutus välittyy reaalitalouteen. Pankkien luotonantoa arvioidaan yleensä pankkisektorien yhteenlaskettujen taseiden perusteella. Näin pystytään vertailemaan luotonannon rakennetta eri puolilla euroaluetta. Nämä tilastot ovat keskeisiä EKP:n rahapolitiikan päätöksenteon kannalta.

Pankkilainojen tarjontaan vaikuttavat paitsi rahoitusolot myös pankkien käsitys riskeistä ja yritysten markkinatilanteesta. Pankkilainojen kysyntään puolestaan vaikuttavat yritysten velkaantuneisuus, niiden käsitys investointien mahdollisista riskeistä ja tuotoista sekä talouden näkymät. Lisäksi vaikuttavat rahoitusehdot pääomamarkkinoilla, jotka ovat toinen vaihtoehto rahoitusta tarvitseville yrityksille.

Maksutapahtumien pohjalta laskettu yrityslainojen kasvuvauhti kertoo luottopolitiikasta – lainojen määrä yleensä kasvaa luottopolitiikan keventyessä. Pankkilainat ovat perinteisesti olleet eurooppalaisten yritysten tärkein rahoituksen lähde. Seuraavaksi eniten rahoitusta on hankittu pääomamarkkinoilta eli laskemalla liikkeeseen velkakirjoja tai osakkeita. Eri rahoituslähteiden suosio yritysten keskuudessa riippuu sekä yritysten omasta että koko talouden tilanteesta. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat suurempia yrityksiä riippuvaisempia pankkilainoista.

Lainojen ja talletusten suhde lasketaan jakamalla pankista lainassa olevien varojen summa pankissa olevien talletusten summalla. Sen avulla voidaan mitata pankin maksukykyä eli sitä, kuinka hyvin se selviytyisi, jos tallettajat haluaisivat nostaa tallettamansa varat pankista. Pankin näkökulmasta lainat ovat pitkän aikavälin saamisia, joita on yleensä vaikea muuttaa rahaksi. Talletukset taas ovat suhteellisen lyhyen aikavälin velkoja, joiden suuruus vaihtelee eikä nostoajankohdasta ole varmuutta. Lainojen ja talletusten suhteesta voi myös nähdä, miten suureen osaan pankin myöntämistä lainoista on saatu rahat keräämällä talletuksia. Jos suhde on alle 100 %, pankki pystyy rahoittamaan kaiken antolainauksensa saamiensa talletusten avulla. Jos taas suhde on yli 100 %, pankki on joutunut lainaamaan rahaa muista lähteistä voidakseen myöntää osan lainoista. Hyvin pieni suhde voi tarkoittaa, ettei pankki tuota kovin paljon voittoa. Hyvin suuri suhde taas kertoo, ettei pankilla välttämättä ole kovin paljon helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta, ja jos tallettajat tekevät suuria nostoja, tällaisen pankin voi olla vaikea selviytyä odottamattomista menoista.