Täsmätietoa euroalueen tilastoista – tilastoja ja niiden lyhyitä selityksiä on myös helppo jakaa.

Kotitalouksille myönnettyjen uusien asuntolainojen korot ovat ennätyksellisen alhaiset euroalueella. Viimeisten 12 kuukauden kuukausittainen keskiarvo on ollut 2,29 %, ja tammikuussa 2016 keskimääräinen korko oli 2,27 %. Heinäkuusta 2015 lähtien yrityksille myönnettyjen uusien lainojen korot ovat olleet jopa matalampia kuin kotitalouksille myönnettyjen lainojen korot, ja ne laskivatkin 1,82 prosenttiin tammikuussa 2016.

24.3.2016

euro-area-and-national-breakdowns-of-banks-loans-and-deposit-interest-rates-2

Tammikuussa 2016 euroalueella kotitalouksille myönnettyjen uusien asuntolainojen keskimääräinen korko oli 2,27 % – eli lähes ennätyksellisen alhainen (2,20 % toukokuussa 2015) ja alle puolet huipputasosta (5,51 % lokakuussa 2008). Korkotaso on laskenut tasaisesti vuoden 2011 lopulta lähtien, jolloin korot olivat lähes 4 %, EKP:n perusrahoitusoperaatioiden koron laskun myötä. Samalla uusien asuntolainojen kuukausittainen volyymi on kasvanut vuoden 2012 alusta lähtien. Vuonna 2015 uusia asuntolainoja myönnettiin kuukausittain keskimäärin 68,5 miljardin euron arvosta, mikä on toiseksi eniten vuosikymmeneen. Edellisten viiden vuoden keskiarvoihin verrattuna kasvua on noin 45 %. Tammikuussa uusia lainoja myönnettiin noin 15 % vähemmän verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Ilmiö on havaittu johdonmukaisesti jokaisen kalenterivuoden alussa vuodesta 2003 lähtien, jolloin näiden tilastojen kerääminen aloitettiin.

Yrityksille myönnettyjen uusien lainojen korkojen kehitys on ollut jokseenkin samansuuntaista kotitalouksille myönnettyjen uusien asuntolainojen korkojen kanssa, ja ne laskivatkin 1,82 prosenttiin tammikuussa 2016. Yrityksille myönnettyjen lainojen korot ovat uusien asuntolainojen korkojen tapaan laskeneet tasaisesti joulukuun 2011 huipputasosta, jolloin korot olivat 3,48 %.

Yrityksille myönnettyjen uusien pankkilainojen kuukausittaiset volyymit ovat kasvaneet vuoden 2003 tammikuussa aloitetun tilastoinnin jälkeen. Ne olivat suurimmillaan juuri ennen finanssikriisin alkua Euroopassa heinäkuussa 2008, jolloin lainoja myönnettiin 422 miljardin euron arvosta. Vuonna 2015 lainoja myönnettiin kuukaudessa keskimäärin 216 miljardin euron arvosta, eli keskiarvo oli samankaltainen kuin neljänä edellisenä vuonna. 

Pankkikorot ovat olennaisessa osassa arvioitaessa rahapolitiikan vaikutusta talouteen. Pankkikorot tarjoavat tärkeitä tietoja, joita tarvitaan analysoitaessa ja arvioitaessa rahapolitiikan välittymismekanismia sekä laajuutta ja nopeutta, jolla ohjauskorot välittyvät markkinakorkojen kautta kotitalouksien ja yritysten antolainaus- ja talletuskorkoihin. Tämä on tärkeää, sillä korkojen muutokset vaikuttavat pääomakustannuksiin, jotka puolestaan vaikuttavat sijoitus- ja säästämispäätöksiin.

Pankkikorkotilastojen avulla voidaan seurata sekä korkokehitystä että lainanannon ja lainansaannin volyymeja. Kun korkotasoja sekä lainanannon ja lainansaannin volyymeja tarkastellaan yhdessä, saadaan tärkeitä tietoja pankki- ja rahoitusjärjestelmän kehityksestä euroalueen rahoitusmarkkinoiden ja -järjestelmän yhdentymisen analysoimiseksi.

Pankkikorkotilastot perustuvat pankkien ja niiden asiakkaiden välisiin laina- ja talletussopimuksiin. Lainakorot kuvastavat pankin lainanottajalta veloittamaa summaa, ja ne voivat vaihdella useiden tekijöiden mukaan, joita ovat esimerkiksi lainasumma ja laina-aika, annetut vakuudet, lainanottajan luottokelpoisuus ja toimiala, lainan käyttötarkoitus ja vähittäispankkitoiminnan kilpailutilanne. Edellä mainitut tekijät voivat selittää pankkien ja maiden välisiä korkoeroja. Pankkikorkotilastot lasketaan uusien sopimusten ja jäljellä olevien kantojen perusteella, ja ne esitetään yleensä vuotuisina prosenttiosuuksina lainapääomasta.

Pankkikorkotilastojen laadinnassa käytetään kaikissa euroalueen 19 maassa samoja käsitteitä, metodologioita ja laskentamenetelmiä, joten ne ovat erittäin vertailukelpoisia.  

Euroalueen pankkikorkotilastojen kerääminen aloitettiin tammikuussa 2003, ja ne sisältävät euroalueen kotitalouksien ja yritysten lainat ja talletukset.

 

Lisätietoja euroalueen ja yksittäisten maiden pankkikorkotilastoista on EKP:n verkkosivuilla:

 

Lehdistötiedote rahalaitosten korkotilastoista

Rahalaitosten korot (englanniksi)

Euroalueen ja kansallisten keskuspankkien rahalaitosten korkotilastojen vertailu

Rahalaitosten korkotilastoja koskevat ohjeet (englanniksi)

Rahalaitosten korkotilastojen julkaisuaikataulu (englanniksi)