Vrednostni papirji - Delnice, ki kotirajo na borzi