Α/Κ επενδυτικού χαρακτήρα - Κατά τύπο αμοιβαίου κεφαλαίου