Investeringsforeninger - Type investeringsforening