Investicijski fondovi - prema investicijskoj politici