Α/Κ επενδυτικού χαρακτήρα - Κατά επενδυτική πολιτική