Tujina - Stanje mednarodnih naložb

»Naša statistika« je spletno mesto, ki ga vzdržujejo Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke Eurosistema.
Namen teh strani je omogočiti razumevanje, uporabo in primerjavo statističnih podatkov o euroobmočju in posameznih državah. Statistični podatki so predstavljeni vizualno, uporabljeni so uporabniku prijazni izrazi, na voljo pa so v vseh uradnih jezikih EU.
Ena od glavnih odlik tega spletnega mesta je gumb »Posreduj/vgradi«, ki uporabnikom omogoča, da statistične podatke enostavno posredujejo naprej prek e-pošte ali družbenih omrežij oziroma da grafe vgradijo na svojo spletno stran. Funkcija »vgradi« je lahko še posebno koristna za elektronske informativne medije in časopise. Zato ste vabljeni, da to orodje posredujete naprej ali ga dodate na svojo spletno stran.
Sklop predstavljenih statističnih podatkov je javno dostopen v podatkovnih zbirkah ECB, nacionalnih centralnih bank in Eurostata, njihov ogled pa je možen z osebnim računalnikom, tablico ali mobilno napravo. Prikazan je osnovni sklop uradnih statističnih podatkov, ki se bo na podlagi povpraševanja postopno dopolnjeval.
To je novo spletno mesto. Veseli bomo vašega odziva po e-pošti statistics@ecb.europa.eu.

Sorodne publikacije in video

Sodelovalni model

Namen teh spletnih strani je izboljšati razumevanje in dostopnost statističnih podatkov. Temelji na funkcionalnostih, ki jih je razvil in jih uporablja OECD. Glej primerjaj svojo državo. Druge organizacije, ki se ukvarjajo s statistiko, so tudi vabljene, da se pridružijo sodelovalnemu modelu.

Disclaimer

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the work and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions

The software is provided "as is", without warranty of any kind.

In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

The Software is built upon and together with the OECD. See also OECD Disclaimer.

The ECB/OECD does not take responsibility for any replication of the content of the Software, or any other form of redistribution.

»Statistika euroobmočja« je storitev, ki jo ponujajo Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke (NCB) Eurosistema. To orodje lahko posredujete naprej ali pa ga vgradite na svojo spletno stran.

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) svoje statistične podatke zagotavlja brezplačno kot javno dobro visoke kakovosti, ne glede na kasnejšo komercialno ali nekomercialno uporabo.

Vsi javno dostopni statistični podatki ESCB se lahko uporabljajo brezplačno pod pogojem, da je naveden vir (npr. »Vir: Statistika euroobmočja«) in da se statistični podatki (vključno z metapodatki) ne spreminjajo.

ESCB sledi politiki prostega dostopa in proste ponovne uporabe javno objavljenih statističnih podatkov ob upoštevanju standardne izjave o omejitvi odgovornosti in avtorskih pravic ECB in NCB.

Izberite kazalnik na spustnem meniju. Za izbiro časovnega razpona kliknite in povlecite znotraj grafa.
loading...
loading...
loading...

Neto stanje mednarodnih naložb (imetja minus obveznosti, pozicija do nerezidentov ob koncu četrtletja; ni desezonirano ali prilagojeno za število delovnih dni; standardi BPM6)

Imetja iz naslova mednarodnih naložb (pozicija do nerezidentov ob koncu četrtletja; ni desezonirano ali prilagojeno za število delovnih dni; standardi BPM6)

Obveznosti iz naslova mednarodnih naložb (pozicija do nerezidentov ob koncu četrtletja; ni desezonirano ali prilagojeno za število delovnih dni; standardi BPM6)