Stopnja inflacije - indeks cen življenjskih potrebščin