Tujina - Finančni račun

»Naša statistika« je spletno mesto, ki ga vzdržujejo Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke Eurosistema.
Namen teh strani je omogočiti razumevanje, uporabo in primerjavo statističnih podatkov o euroobmočju in posameznih državah. Statistični podatki so predstavljeni vizualno, uporabljeni so uporabniku prijazni izrazi, na voljo pa so v vseh uradnih jezikih EU.
Ena od glavnih odlik tega spletnega mesta je gumb »Posreduj/vgradi«, ki uporabnikom omogoča, da statistične podatke enostavno posredujejo naprej prek e-pošte ali družbenih omrežij oziroma da grafe vgradijo na svojo spletno stran. Funkcija »vgradi« je lahko še posebno koristna za elektronske informativne medije in časopise. Zato ste vabljeni, da to orodje posredujete naprej ali ga dodate na svojo spletno stran.
Sklop predstavljenih statističnih podatkov je javno dostopen v podatkovnih zbirkah ECB, nacionalnih centralnih bank in Eurostata, njihov ogled pa je možen z osebnim računalnikom, tablico ali mobilno napravo. Prikazan je osnovni sklop uradnih statističnih podatkov, ki se bo na podlagi povpraševanja postopno dopolnjeval.
To je novo spletno mesto. Veseli bomo vašega odziva po e-pošti statistics@ecb.europa.eu.

Sorodne publikacije in video

Sodelovalni model

Namen teh spletnih strani je izboljšati razumevanje in dostopnost statističnih podatkov. Temelji na funkcionalnostih, ki jih je razvil in jih uporablja OECD. Glej primerjaj svojo državo. Druge organizacije, ki se ukvarjajo s statistiko, so tudi vabljene, da se pridružijo sodelovalnemu modelu.

»Statistika euroobmočja« je storitev, ki jo ponujajo Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke (NCB) Eurosistema. To orodje lahko posredujete naprej ali pa ga vgradite na svojo spletno stran.

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) svoje statistične podatke zagotavlja brezplačno kot javno dobro visoke kakovosti, ne glede na kasnejšo komercialno ali nekomercialno uporabo.

Vsi javno dostopni statistični podatki ESCB se lahko uporabljajo brezplačno pod pogojem, da je naveden vir (npr. »Vir: Statistika euroobmočja«) in da se statistični podatki (vključno z metapodatki) ne spreminjajo.

ESCB sledi politiki prostega dostopa in proste ponovne uporabe javno objavljenih statističnih podatkov ob upoštevanju standardne izjave o omejitvi odgovornosti in avtorskih pravic ECB in NCB.

Izberite kazalnik na spustnem meniju
loading...
loading...
loading...

Saldo finančnega računa plačilne bilance (imetja minus obveznosti, transakcije z nerezidenti; kumulativno v štirih četrtletjih; ni desezonirano ali prilagojeno za število delovnih dni; standardi BPM6)

Imetja na finančnem računu plačilne bilance (transakcije z nerezidenti; kumulativno v štirih četrtletjih; ni desezonirano ali prilagojeno za število delovnih dni; standardi BPM6)

Obveznosti na finančnem računu plačilne bilance (transakcije z nerezidenti; kumulativno v štirih četrtletjih; ni desezonirano ali prilagojeno za število delovnih dni; standardi BPM6)