Tekoči račun euroobmočja po glavnih nasprotnih strankah