Euro zonas tekošais konts – svarīgāko darījuma partneru dalījumā