Løbende poster i euroområdet – pr. vigtigste modpart