Kazalniki konkurenčnosti - Po cenah in stroških

»Naša statistika« je spletno mesto, ki ga vzdržujejo Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke Eurosistema.
Namen teh strani je omogočiti razumevanje, uporabo in primerjavo statističnih podatkov o euroobmočju in posameznih državah. Statistični podatki so predstavljeni vizualno, uporabljeni so uporabniku prijazni izrazi, na voljo pa so v vseh uradnih jezikih EU.
Ena od glavnih odlik tega spletnega mesta je gumb »Posreduj/vgradi«, ki uporabnikom omogoča, da statistične podatke enostavno posredujejo naprej prek e-pošte ali družbenih omrežij oziroma da grafe vgradijo na svojo spletno stran. Funkcija »vgradi« je lahko še posebno koristna za elektronske informativne medije in časopise. Zato ste vabljeni, da to orodje posredujete naprej ali ga dodate na svojo spletno stran.
Sklop predstavljenih statističnih podatkov je javno dostopen v podatkovnih zbirkah ECB, nacionalnih centralnih bank in Eurostata, njihov ogled pa je možen z osebnim računalnikom, tablico ali mobilno napravo. Prikazan je osnovni sklop uradnih statističnih podatkov, ki se bo na podlagi povpraševanja postopno dopolnjeval.
To je novo spletno mesto. Veseli bomo vašega odziva po e-pošti statistics@ecb.europa.eu.

Sorodne publikacije in video

Sodelovalni model

Namen teh spletnih strani je izboljšati razumevanje in dostopnost statističnih podatkov. Temelji na funkcionalnostih, ki jih je razvil in jih uporablja OECD. Glej primerjaj svojo državo. Druge organizacije, ki se ukvarjajo s statistiko, so tudi vabljene, da se pridružijo sodelovalnemu modelu.

»Statistika euroobmočja« je storitev, ki jo ponujajo Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke (NCB) Eurosistema. To orodje lahko posredujete naprej ali pa ga vgradite na svojo spletno stran.

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) svoje statistične podatke zagotavlja brezplačno kot javno dobro visoke kakovosti, ne glede na kasnejšo komercialno ali nekomercialno uporabo.

Vsi javno dostopni statistični podatki ESCB se lahko uporabljajo brezplačno pod pogojem, da je naveden vir (npr. »Vir: Statistika euroobmočja«) in da se statistični podatki (vključno z metapodatki) ne spreminjajo.

ESCB sledi politiki prostega dostopa in proste ponovne uporabe javno objavljenih statističnih podatkov ob upoštevanju standardne izjave o omejitvi odgovornosti in avtorskih pravic ECB in NCB.

Izberite kazalnik na spustnem meniju
loading...
loading...
loading...
Harmonizirani kazalniki konkurenčnosti na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin (povprečje v obdobju; indeks: I 1999 = 100). Indeks cen življenjskih potrebščin meri, kako so se v določenem obdobju v povprečju spremenile cene, ki jih gospodinjstva plačujejo za košarico potrošniškega blaga in storitev. Harmonizirani kazalniki konkurenčnosti dajejo primerljivo merilo cenovne in stroškovne konkurenčnosti držav euroobmočja, ki je obenem skladno z realnim efektivnim deviznim tečajem eura. Harmonizirani kazalniki konkurenčnosti se izračunavajo z isto metodologijo in viri podatkov kot realni efektivni devizni tečaj eura.
Harmonizirani kazalniki konkurenčnosti na podlagi deflatorja BDP (povprečje v obdobju; indeks: I 1999 = 100). BDP je merilo gospodarske aktivnosti. Predstavlja vrednost skupne proizvodnje blaga in storitev v gospodarstvu, plus neto davke na proizvode in uvoz minus vmesno potrošnjo. Deflator BDP je izpeljan iz četrtletnih nacionalnih računov, ki jih objavlja Eurostat (povprečje v obdobju; indeks: I 1999 = 100). Harmonizirani kazalniki konkurenčnosti dajejo primerljivo merilo cenovne in stroškovne konkurenčnosti držav euroobmočja, ki je obenem skladno z realnim efektivnim deviznim tečajem eura. Harmonizirani kazalniki konkurenčnosti se izračunavajo z isto metodologijo in viri podatkov kot realni efektivni devizni tečaj eura.
Harmonizirani kazalniki konkurenčnosti na podlagi indeksa stroškov dela na enoto proizvoda v celotnem gospodarstvu (povprečje v obdobju; indeks: I 1999 = 100). Stroški dela na enoto proizvoda v celotnem gospodarstvu se izračunavajo kot razmerje med sredstvi za zaposlene na zaposlenega in produktivnostjo dela. Produktivnost dela se meri kot BDP po stalnih cenah, deljeno s skupnim številom zaposlenih, na podlagi četrtletnih nacionalnih računov, ki jih objavlja Eurostat (povprečje v obdobju; indeks: I 1999 = 100). Harmonizirani kazalniki konkurenčnosti dajejo primerljivo merilo cenovne in stroškovne konkurenčnosti držav euroobmočja, ki je obenem skladno z realnim efektivnim deviznim tečajem eura. Harmonizirani kazalniki konkurenčnosti se izračunavajo z isto metodologijo in viri podatkov kot realni efektivni devizni tečaj eura.