Prenos podatkov v tem kotičku omogoča vsem bankam v EU enostaven dostop do glavnih statističnih podatkov za euroobmočje in posamezne države. Bančni kotiček, ki je bil razvit v sodelovanju z Evropsko bančno federacijo, je na voljo v 23 jezikih.
Prenesti je mogoče štiri glavne skupine statističnih podatkov, med katerimi so: bančne obrestne mere, bilanca stanja bank, izdajanje vrednostnih papirjev in nadzorniški bančni statistični podatki. Datoteke so na voljo v formatu XML in CSV.
Spletno mesto »statistika euroobmočja« uporablja standard SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). Predstavljen je samo manjši sklop statističnih podatkov, ki so na voljo v Evropski centralni banki. Obiščite statistično skladišče ECB, kjer si lahko ogledate in prenesete vse javno dostopne statistične podatke.
Izberite podatkovno zbirko: