Bančni kotiček

»Naša statistika« je spletno mesto, ki ga vzdržujejo Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke Eurosistema.
Namen teh strani je omogočiti razumevanje, uporabo in primerjavo statističnih podatkov o euroobmočju in posameznih državah. Statistični podatki so predstavljeni vizualno, uporabljeni so uporabniku prijazni izrazi, na voljo pa so v vseh uradnih jezikih EU.
Uporabniki lahko z gumbom »Posreduj/vgradi« na dnu strani enostavno posredujejo statistične podatke po e-pošti ali prek družbenih omrežij oziroma vgradijo grafe v svojo spletno stran. Funkcija »vgradi« je še posebej koristna za elektronske informativne medije in časopise. Zato vas vabimo, da to orodje posredujete naprej ali ga vgradite v svojo spletno stran.
Sklop predstavljenih statističnih podatkov je javno dostopen v podatkovnih zbirkah ECB, nacionalnih centralnih bank in Eurostata, njihov ogled pa je možen z osebnim računalnikom, tablico ali mobilno napravo. Prikazan je osnovni sklop uradnih statističnih podatkov, ki se bo na podlagi povpraševanja postopno dopolnjeval.
To je novo spletno mesto. Veseli bomo vašega odziva po e-pošti na statistics@ecb.europa.eu.

Sorodne publikacije in video

Sodelovalni model

Namen teh spletnih strani je izboljšati razumevanje in dostopnost statističnih podatkov. Temelji na možnostih, ki jih je razvil in jih uporablja OECD. Glej primerjaj svojo državo. Druge organizacije, ki se ukvarjajo s statistiko, so tudi vabljene, da se pridružijo sodelovalnemu modelu.

»Statistika euroobmočja« je storitev, ki jo ponujajo Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke (NCB) Eurosistema. To orodje lahko posredujete naprej ali pa ga vgradite na svojo spletno stran.

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) svoje statistične podatke zagotavlja brezplačno kot javno dobro visoke kakovosti, ne glede na kasnejšo komercialno ali nekomercialno uporabo.

Vsi javno dostopni statistični podatki ESCB se lahko uporabljajo brezplačno pod pogojem, da je naveden vir (npr. »Vir: Statistika euroobmočja«) in da se statistični podatki (vključno z metapodatki) ne spreminjajo.

ESCB sledi politiki prostega dostopa in proste ponovne uporabe javno objavljenih statističnih podatkov ob upoštevanju standardne izjave o omejitvi odgovornosti in avtorskih pravic ECB in NCB.

Prenos podatkov v tem kotičku omogoča vsem bankam v EU enostaven dostop do glavnih statističnih podatkov za euroobmočje in posamezne države. Bančni kotiček, ki je bil razvit v sodelovanju z Evropsko bančno federacijo, je na voljo v 23 jezikih.
Prenesti je mogoče štiri glavne skupine statističnih podatkov, med katerimi so: bančne obrestne mere, bilanca stanja bank, izdajanje vrednostnih papirjev in nadzorniški bančni statistični podatki. Datoteke so na voljo v formatu XML in CSV.

Izberite podatkovno zbirko:
Statistični podatki o bančnih obrestnih merah
Statistični podatki o bilanci stanja bank
Statistični podatki o vrednostnih papirjih (tokovi in stanja)
Nadzorniški bančni statistični podatki

Spletno mesto »Naša statistika« uporablja standard SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). Predstavljen je samo manjši sklop statističnih podatkov, ki so na voljo v Evropski centralni banki. Obiščite statistično skladišče ECB, kjer si lahko ogledate in prenesete vse javno dostopne statistične podatke.