Bančni kotiček

Prenos podatkov v tem kotičku omogoča vsem bankam v EU enostaven dostop do glavnih statističnih podatkov za euroobmočje in posamezne države. Bančni kotiček, ki je bil razvit v sodelovanju z Evropsko bančno federacijo, je na voljo v 23 jezikih.
Prenesti je mogoče štiri glavne skupine statističnih podatkov, med katerimi so: bančne obrestne mere, bilanca stanja bank, izdajanje vrednostnih papirjev in nadzorniški bančni statistični podatki. Datoteke so na voljo v formatu XML in CSV.

Izberite podatkovno zbirko:
Statistični podatki o bančnih obrestnih merah
Statistični podatki o bilanci stanja bank
Statistični podatki o vrednostnih papirjih (tokovi in stanja)
Nadzorniški bančni statistični podatki

Spletno mesto »Naša statistika« uporablja standard SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). Predstavljen je samo manjši sklop statističnih podatkov, ki so na voljo v Evropski centralni banki. Obiščite statistično skladišče ECB, kjer si lahko ogledate in prenesete vse javno dostopne statistične podatke.