Šajā sadaļā pieejami dati lejupielādei. Tās mērķis ir nodrošināt ES bankām ērtu piekļuvi euro zonas un valstu galvenajiem statistiskajiem datiem. Sadaļa “Bankām” veidota sadarbībā ar Eiropas Banku federāciju un pieejama 23 valodās.
Iespējams lejupielādēt četras galvenās statistikas datu grupas: banku procentu likmju statistiku, banku bilances statistiku, vērtspapīru emisijas datus un banku uzraudzības statistikas datus. Faili pieejami XML un CSV formātā.
Interneta vietne “Euro zonas statistika” izmanto SDMX (Statistisko datu un metadatu apmaiņas) standartu. Tajā sniegta tikai pieejamo Eiropas Centrālās bankas statistisko datu apakškopa. Lai skatītu un lejuplādētu visus publiski pieejamos statistiskos datus, izmantojot SDMX, apmeklējiet ECB statistisko datu noliktavu.
Izvēlieties datu kopu: