Svrha je ovog prostora za preuzimanje olakšati svim bankama EU-a pristup ključnim statističkim podatcima za europodručje i pojedinačne države. »Kutak za banke«, koji je izrađen u suradnji s Europskim bankovnim udruženjem, dostupan je na 23 jezika.
Mogu se preuzeti četiri skupine statističkih podataka: kamatne stope banaka, statistički podatci iz bilance banaka, podatci o izdanjima vrijednosnih papira i statistički podatci o nadzoru banaka. Datoteke su dostupne u formatu XML i CSV.
Na mrežnim stranicama »Statistika europodručja« upotrebljava se standard SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) i prikazan je samo podskup statističkih podataka koje je Europska središnja banka stavila na raspolaganje. Posjetite Spremište statističkih podataka ESB-a kako biste pristupili svim javno dostupnim statističkim podatcima i preuzeli ih pomoću SDMX-a.
Odaberite skupinu podataka: