Σε αυτήν την ενότητα όλες οι τράπεζες της ΕΕ μπορούν εύκολα να βρουν και να κατεβάσουν βασικά στατιστικά στοιχεία της ζώνης του ευρώ και των επιμέρους χωρών της. Η ενότητα “Στοιχεία που απευθύνονται σε τράπεζες” αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία και είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες. Παρέχει αρχεία σχετικά με τέσσερις βασικές ομάδες στατιστικών στοιχείων: τραπεζικά επιτόκια, λογιστικές καταστάσεις τραπεζών, τίτλοι και τραπεζική εποπτεία. Τα αρχεία διατίθενται σε μορφή XML και CSV.
Ο δικτυακός τόπος “Στατιστικά στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ” χρησιμοποιεί το πρότυπο SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) και παρουσιάζει ένα υποσύνολο των στατιστικών στοιχείων που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για να συμβουλευθείτε και να κατεβάσετε όλα τα στατιστικά στοιχεία που διατίθενται δημοσίως με χρήση του SDMX, επισκεφθείτε την ενότητα Statistical Data Warehouse στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.
Επιλογή δέσμης δεδομένων: