Download-området er udformet, så alle banker i EU let har adgang til både centrale nationale statistikker og statistikker for euroområdet. Det er udviklet i samarbejde med European Banking Federation. “Bankernes Hjørne” findes på 23 sprog.
Fire centrale grupper af statistik kan downloades: statistik over bankernes renter og balancer, værdipapirudstedelser og data vedrørende banktilsynsstatistik. Filerne findes i XML- og CSV-format.
Webstedet “Statistik for euroområdet” anvender SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange)-standarden og viser kun en mindre del af den statistik, som Den Europæiske Centralbank udarbejder. Besøg ECB’s Statistical Data Warehouse og få adgang til og mulighed for at downloade alle offentligt tilgængelige statistikker, der anvender SDMX.
Vælg datasætgruppe: