Tato stránka se soubory ke stažení vznikla s cílem poskytnout všem bankám v EU pohodlný přístup ke klíčovým statistikám eurozóny i jednotlivých zemí. Sekce pro banky vznikla ve spolupráci s Evropskou bankovní federací a je dostupná ve 23 jazycích.
Lze zde stáhnout čtyři základní typy statistik: úrokové sazby bank, rozvahovou statistiku bank, emise cenných papírů a statistické údaje o bankovním dohledu. Soubory jsou dostupné ve formátech XML a CSV.
Stránky „Statistika eurozóny“ používají standard SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) a představují pouze část všech statistik dostupných u Evropské centrální banky. Pro zobrazení a stažení všech veřejně dostupných statistik využívajících SDMX navštivte úložiště statistických údajů ECB.
Vyberte si skupinu souborů: