Strona internetowa Supervisory Banking Statistics
Uwaga: Żółte kółko w kolumnie „Rozmiar” może oznaczać dłuższy czas pobierania pliku.

Kategoria PDF Excel XML CSV Link Rozmiar Opis
Pełna baza danychNadzorcze statystyki bankowe przedstawiające różne aspekty sytuacji banków o statusie instytucji istotnych
Pełna baza danych
Nadzorcze statystyki bankowe dotyczące banków o statusie instytucji istotnych: struktura bilansu i rentowność, adekwatność kapitałowa i dźwignia, jakość aktywów, finansowanie i płynność
ZestawienieNadzorcze statystyki bankowe przedstawiające różne aspekty sytuacji banków o statusie instytucji istotnych
Struktura bilansu i rentowność
Struktura bilansu, rentowność i ekspozycje na sektor instytucji rządowych i samorządowych wg okresu referencyjnego
Adekwatność kapitałowa i dźwignia
Współczynniki kapitałowe, wskaźnik dźwigni finansowej i ekspozycje na ryzyko wg okresu referencyjnego
Jakość aktywów
Ekspozycje niezagrożone i zagrożone, udzielenie zwłoki w spłacie oraz hierarchia wartości godziwej wg okresu referencyjnego
Finansowanie
Współczynnik kredytów do depozytów wg okresu referencyjnego
Płynność
Wskaźnik pokrycia wypływów netto wg okresu referencyjnego
Pełny raportNadzorcze statystyki bankowe przedstawiające różne aspekty sytuacji banków o statusie instytucji istotnych
Supervisory Banking Statistics, III kw. 2022
Nadzorcze statystyki bankowe dotyczące banków o statusie instytucji istotnych: 1) dane ogólne, 2) struktura bilansu i rentowność, 3) adekwatność kapitałowa, dźwignia, 4) jakość aktywów, 5) finansowanie, 6) płynność
Wskaźniki wypłacalności, dźwigni i płynności (filar III)Wskaźniki wypłacalności, dźwigni i płynności dla poszczególnych banków oraz specjalne formularze do ujawniania informacji
Wybrane dane o wskaźnikach z filaru III, 2020
Wskaźniki wypłacalności, dźwigni i płynności dla poszczególnych banków oraz informacje o ekspozycjach objętych środkami związanymi z koronawirusem
Poprzednie wydania raportów
Poprzednie wydania raportówPoprzednie wydania pełnego raportu Supervisory Banking Statistics oraz raportu o wskaźnikach wypłacalności i dźwigni (filar III) znajdują się na wskazanej stronie w części More detailed information on published supervisory data → Previous releases.