Poznámka: Každý súbor obsahuje všetky údaje o čistých emisiách, hrubých emisiách, splatených cenných papieroch, zostávajúcich sumách a mierach rastu. Zoznam kódov (kompletný zoznam kódov štatistiky cenných papierov ECB)
Žltý kruh v stĺpci „veľkosť“ znamená, že stiahnutie súboru môže trvať o niečo dlhšie.
Názov XML CSV Veľkosť Popis
Celá databázaÚdaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov, emitujúce sektory a geografické územia
Celá databáza
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov; emitujúce sektory a geografické územia
Druhy cenných papierovÚdaje o cenných papieroch; všetky emitujúce sektory a geografické územia; podľa druhu cenných papierov
Dlhové cenné papiere
Údaje o cenných papieroch; všetky emitujúce sektory a geografické územia; dlhové cenné papiere
Kótované akcie
Údaje o cenných papieroch; všetky emitujúce sektory a geografické územia; kótované akcie
Emitujúce sektoryÚdaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a geografické územia; podľa emitujúceho sektora
Hospodárstvo ako celok
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a geografické územia; hospodárstvo ako celok
Banky
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a geografické územia; banky
Nebankové finančné inštitúcie
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a geografické územia; nebankové finančné inštitúcie
Verejná správa
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a geografické územia; verejná správa
Zahraničie
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a geografické územia; zahraničie
Geografické územiaÚdaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; podľa geografického územia
Rakúsko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Rakúsko
Belgicko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Belgicko
Chorvátsko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Chorvátsko
Cyprus
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Cyprus
Estónsko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Estónsko
Fínsko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Fínsko
Francúzsko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Francúzsko
Nemecko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Nemecko
Grécko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Grécko
Írsko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Írsko
Taliansko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Taliansko
Lotyšsko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Lotyšsko
Litva
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Litva
Luxembursko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Luxembursko
Malta
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Malta
Holandsko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Holandsko
Portugalsko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Portugalsko
Slovensko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Slovensko
Slovinsko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Slovinsko
Španielsko
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; Španielsko
Eurozóna
Údaje o cenných papieroch; všetky druhy cenných papierov a emitujúce sektory; eurozóna