Uwaga: Każdy plik zawiera wszystkie dane o emisjach netto, emisjach brutto, stanach i stopach wzrostu. Kliknij na linki, aby pobrać listę kodów lub wyświetlić pełną listę kodów używanych przez EBC w statystykach papierów wartościowych. Żółta kropka w kolumnie „Rozmiar” wskazuje, że pobieranie pliku może potrwać dłużej.
Kategoria XML CSV Rozmiar Opis
Pełna baza danychDane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów, sektory emitentów i obszary geograficzne
Pełna baza danych
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów, sektory emitentów i obszary geograficzne
Rodzaje papierówDane o papierach wartościowych; wszystkie sektory emitentów i obszary geograficzne; według rodzajów papierów
Dłużne papiery wartościowe
Dane o papierach wartościowych; wszystkie sektory emitentów i obszary geograficzne; dłużne papiery wartościowe
Akcje notowane
Dane o papierach wartościowych; wszystkie sektory emitentów i obszary geograficzne; akcje notowane
Sektory emitentówDane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i obszary geograficzne; według sektorów emitentów
Gospodarka ogółem
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i obszary geograficzne; gospodarka ogółem
Banki
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i obszary geograficzne; banki
Instytucje finansowe inne niż banki
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i obszary geograficzne; instytucje finansowe inne niż banki
Instytucje rządowe i samorządowe
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i obszary geograficzne; instytucje rządowe i samorządowe
Reszta świata
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i obszary geograficzne; reszta świata
Obszary geograficzneDane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; według obszarów geograficznych
Austria
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Austria
Belgia
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Belgia
Chorwacja
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Chorwacja
Cypr
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Cypr
Estonia
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Estonia
Finlandia
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Finlandia
Francja
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Francja
Niemcy
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Niemcy
Grecja
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Grecja
Irlandia
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Irlandia
Włochy
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Włochy
Łotwa
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Łotwa
Litwa
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Litwa
Luksemburg
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Luksemburg
Malta
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Malta
Holandia
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Holandia
Portugalia
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Portugalia
Słowacja
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Słowacja
Słowenia
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Słowenia
Hiszpania
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; Hiszpania
Strefa euro
Dane o papierach wartościowych; wszystkie rodzaje papierów i sektory emitentów; strefa euro