Poznámka: Každý súbor obsahuje všetky údaje o úrokových sadzbách a objemoch obchodov, ako aj všetky dostupné členenia podľa splatnosti a sumy. Zoznam kódov (kompletný zoznam kódov štatistiky bankových úrokových sadzieb ECB)
Žltý kruh v stĺpci „veľkosť“ znamená, že stiahnutie súboru môže trvať o niečo dlhšie.
Názov XML CSV Veľkosť Popis
Celá databázaNové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia; sektory zmluvných strán a položky súvahy
Celá databáza
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia; sektory zmluvných strán a položky súvahy
Hlavné skupiny produktovNové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; podľa hlavnej skupiny produktov
Úvery
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; úvery
Vklady
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; vklady
Repo obchody
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; repo obchody
Sektory zmluvných stránNové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a položky súvahy; podľa sektora zmluvných strán
Podniky a domácnosti (S.11 + S.14 + S.15)
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a položky súvahy; podniky a domácnosti
Podniky (S.11)
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a položky súvahy; podniky
Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a položky súvahy; domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Podniky s jedným vlastníkom a spoločnosti bez právnej subjektivity (súčasť položky „domácnosti“; S.14 d)
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a položky súvahy; podniky s jedným vlastníkom a spoločnosti bez právnej subjektivity (súčasť položky „domácnosti“)
Nové obchodyNové obchody; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia, sektory zmluvných strán a položky súvahy
Vklady a repo obchody
Nové obchody; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia, sektory zmluvných strán a položky súvahy; vklady a repo obchody
Úvery
Nové obchody; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia, sektory zmluvných strán a položky súvahy; úvery
Zostávajúce sumyZostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia, sektory zmluvných strán a položky súvahy
Vklady a repo obchody
Zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia, sektory zmluvných strán a položky súvahy; vklady a repo obchody
Úvery
Zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia, sektory zmluvných strán a položky súvahy; úvery
Položky súvahyNové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; podľa položky súvahy
Úvery domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia; úvery domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie
Spotrebiteľské úvery domácnostiam a iné úvery
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia; spotrebiteľské úvery domácnostiam a iné úvery
Spotrebiteľské úvery domácnostiam
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia; spotrebiteľské úvery domácnostiam
Úvery podnikom iné ako revolvingové a kontokorentné úvery
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia; úvery podnikom iné ako revolvingové a kontokorentné úvery
Revolvingové a kontokorentné úvery domácnostiam
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia; revolvingové a kontokorentné úvery domácnostiam
Revolvingové a kontokorentné úvery podnikom
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia; revolvingové a kontokorentné úvery podnikom
Jednodňové vklady
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; jednodňové vklady
Vklady s dohodnutou splatnosťou
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; vklady s dohodnutou splatnosťou
Vklady s výpovednou lehotou
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; vklady s výpovednou lehotou
Repo obchody
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; repo obchody
Geografické územiaNové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; podľa geografického územia
Rakúsko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Rakúsko
Belgicko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Belgicko
Chorvátsko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Chorvátsko
Cyprus
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Cyprus
Estónsko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Estónsko
Fínsko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Fínsko
Francúzsko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Francúzsko
Nemecko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Nemecko
Grécko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Grécko
Írsko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Írsko
Taliansko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Taliansko
Lotyšsko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Lotyšsko
Litva
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Litva
Luxembursko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Luxembursko
Malta
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Malta
Holandsko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Holandsko
Portugalsko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Portugalsko
Slovensko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Slovensko
Slovinsko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Slovinsko
Španielsko
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; Španielsko
Eurozóna
Nové obchody a zostávajúce sumy; úrokové sadzby a objemy obchodov; všetky sektory zmluvných strán a položky súvahy; eurozóna