Uwaga: Każdy plik zawiera wszystkie dane o oprocentowaniu i wolumenie, w rozbiciu na wszystkie dostępne zapadalności i wartości. Kliknij na linki, aby pobrać listę kodów lub wyświetlić pełną listę kodów używanych przez EBC w statystykach bankowych stóp procentowych. Żółta kropka w kolumnie „Rozmiar” wskazuje, że pobieranie pliku może potrwać dłużej.
Kategoria XML CSV Rozmiar Opis
Pełna baza danychNowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne, sektory kontrahentów i pozycje bilansowe
Pełna baza danych
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne, sektory kontrahentów i pozycje bilansowe
Główne grupy produktówNowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; według głównych grup produktów
Kredyty i pożyczki
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; kredyty i pożyczki
Depozyty
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; depozyty
Operacje z przyrzeczeniem odkupu (repo)
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; operacje z przyrzeczeniem odkupu (repo)
Sektory kontrahentówNowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i pozycje bilansowe; według sektorów kontrahentów
Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe (S.11+S.14+S.15)
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i pozycje bilansowe; przedsiębiorstwa (ESA 2010: przedsiębiorstwa niefinansowe) i gospodarstwa domowe
Przedsiębiorstwa (S.11)
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i pozycje bilansowe; przedsiębiorstwa (ESA 2010: przedsiębiorstwa niefinansowe)
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i pozycje bilansowe; gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
Przedsiębiorcy indywidualni (część sektora gospodarstw domowych; S.14 d)
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i pozycje bilansowe; przedsiębiorcy indywidualni (ESA 2010: wyłączni właściciele i spółki nieposiadające osobowości prawnej) (część sektora gospodarstw domowych)
Nowe umowyNowe umowy; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne, sektory kontrahentów i pozycje bilansowe
Depozyty i operacje z przyrzeczeniem odkupu (repo)
Nowe umowy; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne, sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; depozyty i operacje z przyrzeczeniem odkupu (repo)
Kredyty i pożyczki
Nowe umowy; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne, sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; kredyty i pożyczki
StanyStany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne, sektory kontrahentów i pozycje bilansowe
Depozyty i operacje z przyrzeczeniem odkupu (repo)
Stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne, sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; depozyty i operacje z przyrzeczeniem odkupu (repo)
Kredyty i pożyczki
Stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne, sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; kredyty i pożyczki
Pozycje bilansoweNowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; według pozycji bilansowych
Kredyty dla gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne; kredyty dla gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe
Kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne i pozostałe
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne; kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne i pozostałe
Kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne; kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne
Kredyty dla przedsiębiorstw inne niż kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne; kredyty dla przedsiębiorstw (ESA 2010: przedsiębiorstw niefinansowych) inne niż kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym
Kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym dla gospodarstw domowych
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne; kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym dla gospodarstw domowych
Kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym dla przedsiębiorstw
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne; kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym dla przedsiębiorstw (ESA 2010: przedsiębiorstw niefinansowych)
Depozyty bieżące
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; depozyty bieżące
Depozyty terminowe
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; depozyty terminowe
Depozyty z terminem wypowiedzenia
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; depozyty z terminem wypowiedzenia
Operacje z przyrzeczeniem odkupu (repo)
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; operacje z przyrzeczeniem odkupu (repo)
Obszary geograficzneNowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; według obszarów geograficznych
Austria
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Austria
Belgia
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Belgia
Chorwacja
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Chorwacja
Cypr
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Cypr
Estonia
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Estonia
Finlandia
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Finlandia
Francja
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Francja
Niemcy
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Niemcy
Grecja
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Grecja
Irlandia
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Irlandia
Włochy
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Włochy
Łotwa
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Łotwa
Litwa
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Litwa
Luksemburg
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Luksemburg
Malta
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Malta
Holandia
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Holandia
Portugalia
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Portugalia
Słowacja
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Słowacja
Słowenia
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Słowenia
Hiszpania
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; Hiszpania
Strefa euro
Nowe umowy i stany; oprocentowanie i wolumen; wszystkie sektory kontrahentów i pozycje bilansowe; strefa euro