Poznámka: Každý súbor obsahuje všetky údaje o stave, toku a miere rastu. Zoznam kódov (kompletný zoznam kódov súvahovej štatistiky bánk ECB)
Žltý kruh v stĺpci „veľkosť“ znamená, že stiahnutie súboru môže trvať o niečo dlhšie.
Názov XML CSV Veľkosť Popis
Celá databázaSúvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy, geografické územia a sektory zmluvných strán
Celá databáza
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy; geografické územia a sektory zmluvných strán
Sektory zmluvných stránSúvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a geografické územia; podľa sektora zmluvných strán
Spolu
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a geografické územia; spolu
Verejná správa
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a geografické územia; verejná správa
Ostatní rezidenti eurozóny
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a geografické územia; ostatní rezidenti eurozóny
Banky
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a geografické územia; banky
Položky súvahy – AktívaSúvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; podľa položky súvahy
Úvery
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; úvery
Držba dlhových cenných papierov
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; držba dlhových cenných papierov
Podielové listy fondov peňažného trhu
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; podielové listy fondov peňažného trhu
Podielové účasti a podielové listy fondov nepeňažného trhu
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; podielové účasti a podielové listy fondov nepeňažného trhu
Zahraničné aktíva
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; zahraničné aktíva
Fixné aktíva
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; fixné aktíva
Zostávajúce aktíva
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; zostávajúce aktíva
Položky súvahy – PasívaSúvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; podľa položky súvahy
Vklady
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; vklady
Podielové listy fondov peňažného trhu
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; podielové listy fondov peňažného trhu
Vydané dlhové cenné papiere
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; vydané dlhové cenné papiere
Základné imanie a rezervy
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; základné imanie a rezervy
Zahraničné pasíva
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; zahraničné pasíva
Zostávajúce pasíva *
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; zostávajúce pasíva
Položky súvahy – Menové agregátySúvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; podľa položky súvahy
Menový agregát M1
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; menový agregát M1
Menový agregát M2
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; menový agregát M2
Menový agregát M3
Súvahová štatistika bánk; všetky geografické územia a sektory zmluvných strán; menový agregát M3
Geografické územiaSúvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; podľa geografického územia
Rakúsko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Rakúsko
Belgicko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Belgicko
Chorvátsko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Chorvátsko
Cyprus
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Cyprus
Estónsko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Estónsko
Fínsko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Fínsko
Francúzsko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Francúzsko
Nemecko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Nemecko
Grécko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Grécko
Írsko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Írsko
Taliansko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Taliansko
Lotyšsko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Lotyšsko
Litva
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Litva
Luxembursko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Luxembursko
Malta
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Malta
Holandsko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Holandsko
Portugalsko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Portugalsko
Slovensko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Slovensko
Slovinsko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Slovinsko
Španielsko
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; Španielsko
Eurozóna
Súvahová štatistika bánk; všetky položky súvahy a sektory zmluvných strán; eurozóna