Uwaga: Każdy plik zawiera wszystkie dane o stanach, przepływach i stopach wzrostu. Kliknij na linki, aby pobrać listę kodów lub wyświetlić pełną listę kodów używanych przez EBC w statystykach bilansów bankowych. Żółta kropka w kolumnie „Rozmiar” wskazuje, że pobieranie pliku może potrwać dłużej.
Kategoria XML CSV Rozmiar Opis
Pełna baza danychStatystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe, obszary geograficzne i sektory kontrahentów
Pełna baza danych
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe, obszary geograficzne i sektory kontrahentów
Sektory kontrahentówStatystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i obszary geograficzne; według sektorów kontrahentów
Ogółem
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i obszary geograficzne; ogółem
Instytucje rządowe i samorządowe
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i obszary geograficzne; instytucje rządowe i samorządowe
Pozostali rezydenci strefy euro
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i obszary geograficzne; pozostali rezydenci strefy euro
Banki
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i obszary geograficzne; banki
Pozycje bilansowe – AktywaStatystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; według pozycji bilansowych
Kredyty i pożyczki
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; kredyty i pożyczki
Posiadane dłużne papiery wartościowe
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; posiadane dłużne papiery wartościowe
Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
Fundusze rynku akcji i rynków innych niż pieniężny
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; jednostki uczestnictwa funduszy rynku akcji i rynków innych niż pieniężny
Aktywa zagraniczne
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; aktywa zagraniczne
Aktywa trwałe
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; aktywa trwałe
Pozostałe aktywa
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; pozostałe aktywa
Pozycje bilansowe – PasywaStatystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; według pozycji bilansowych
Depozyty
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; depozyty
Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; wyemitowane dłużne papiery wartościowe
Kapitał i rezerwy
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; kapitał i rezerwy
Pasywa zagraniczne
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; pasywa zagraniczne
Pozostałe pasywa
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; pozostałe pasywa
Pozycje bilansowe – Agregaty pieniężneStatystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; według pozycji bilansowych
Agregat pieniężny M1
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; agregat pieniężny M1
Agregat pieniężny M2
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; agregat pieniężny M2
Agregat pieniężny M3
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie obszary geograficzne i sektory kontrahentów; agregat pieniężny M3
Obszary geograficzneStatystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; według obszarów geograficznych
Austria
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Austria
Belgia
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Belgia
Chorwacja
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Chorwacja
Cypr
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Cypr
Estonia
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Estonia
Finlandia
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Finlandia
Francja
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Francja
Niemcy
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Niemcy
Grecja
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Grecja
Irlandia
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Irlandia
Włochy
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Włochy
Łotwa
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Łotwa
Litwa
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Litwa
Luksemburg
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Luksemburg
Malta
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Malta
Holandia
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Holandia
Portugalia
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Portugalia
Słowacja
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Słowacja
Słowenia
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Słowenia
Hiszpania
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; Hiszpania
Strefa euro
Statystyki bilansów bankowych; wszystkie pozycje bilansowe i sektory kontrahentów; strefa euro