Deze website bevat statistieken van het eurogebied en de nationale centrale banken; ze vormen een deelverzameling van de beschikbare en makkelijk deelbare statistieken

Don’t take it for granted: the value of high-quality data and statistics for the ECB’s policymaking

20 October 2020

Institutions all over the world are today celebrating the third World Statistics Day with the theme “Connecting the world with data we can trust”.

To the top