Tällä verkkosivulla olevat euroalueen ja kansallisten keskuspankkien tilastot ovat vain otos saatavilla olevista tilastoista. Niitä voi lisätä myös omille verkkosivuille.

Don’t take it for granted: the value of high-quality data and statistics for the ECB’s policymaking

20 October 2020

Institutions all over the world are today celebrating the third World Statistics Day with the theme “Connecting the world with data we can trust”.

To the top