Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με στατιστικές της ζώνης του ευρώ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών και παρουσιάζει επιμέρους κατηγορίες διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, τα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν εύκολα.

Croatia adopts the euro

1 January 2023

Croatia adopted the euro on 1 January 2023. To reflect Croatia joining the euro area, the statistics featured on this website will be gradually updated to include data for Croatia as they become available for 2023. For visualisations that feature Croatia, the euro area aggregate data have also been accordingly updated with this data.

To the top