Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με στατιστικές της ζώνης του ευρώ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών και παρουσιάζει επιμέρους κατηγορίες διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, τα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν εύκολα.
To the top