„Naše statistika“ jsou internetové stránky Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank (NCB) Eurosystému.
Za cíl mají napomoci lepšímu chápání, využívání a srovnávání statistických údajů eurozóny a jednotlivých zemí. Statistické údaje prezentují přehledným způsobem, používají srozumitelné výrazy a k dispozici jsou ve všech úředních jazycích EU.
Jejich klíčovým prvkem je funkce „Vložit/sdílet“, která uživatelům umožňuje jednoduše sdílet statistiku prostřednictvím e-mailu a sociálních médií nebo dokonce vkládat grafiku na jiné internetové stránky. Funkce Vložit může být užitečná především elektronickým zpravodajským médiím a novinám. Tento nástroj tedy můžete sdílet nebo jej přidat na své internetové stránky.
Předkládaný statistický soubor je veřejně dostupný v databázích ECB, národních centrálních bank a Eurostatu a lze jej prohlížet na osobních počítačích, tabletech a mobilních zařízeních. Představuje jeden z nejdůležitějších oficiálních statistických souborů, který bude na základě poptávky postupně rozšiřován.
Tyto internetové stránky jsou nové. Připomínky prosím zasílejte na adresu: statistics@ecb.europa.eu.

Související publikace a video

Kolaborativní model

Cílem stránky je zlepšit chápání a přístupnost statistických údajů. Je založena na funkčních prvcích z OECD a sdílených s OECD. Viz Compare your country. Tohoto kolaborativního modelu se mohou zúčasnit i další organizace zabývající se statistikou.

„Statistika eurozóny“ je služba poskytovaná Evropskou centrální bankou (ECB) a národními centrálnímu bankami (NCB) Eurosystému. Tento nástroj můžete sdílet nebo jej začlenit do svých internetových stránek.

Evropský systém centrálních bank (ESCB) poskytuje své statistické údaje bezplatně jako veřejný statek vysoké kvality bez ohledu na jejich případné následné komerční nebo nekomerční využití.

Veškeré veřejně dostupné statistiky ESCB lze bezplatně používat za podmínky, že je uveden zdroj (např. „Zdroj: statistiky eurozóny“) a že statistické údaje (včetně metadat) nejsou upraveny.

Ve vztahu ke svým zveřejňovaným statistikám se ESCB hlásí k politice volného přístupu a volného dalšího užívání, s výhradou použití standardního prohlášení o „vyloučení odpovědnosti a autorských práv“ ECB a NCB.

Tato internetová stránka je věnována statistice eurozóny a národních centrálních bank a představuje dílčí soubor dostupných statistických údajů.

Zvolte ukazatel a porovnejte země eurozóny.

Pro přístup do průvodce statistikami eurozóny klikněte na obrázek

Pozitivní trend poskytování bankovních úvěrů podnikům v eurozóně pokračuje

Pro přístup do sekce pro banky klikněte na obrázek