Táto stránka obsahuje štatistiky eurozóny a národných centrálnych bánk a predstavuje podmnožinu dostupných štatistických údajov, ktoré sa dajú jednoducho zdieľať.

Important Notice: The ECB Data Portal is now live

23 June 2023

We have opened the new ECB Data Portal, which is now the central interface to access data and metadata published by the ECB as well as to dashboards and statistical publications. The portal also includes a new main figures section, which will replace the euro area statistics website. Visit the ECB Data Portal.

To the top