Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με στατιστικές της ζώνης του ευρώ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών και παρουσιάζει συγκεκριμένες επιμέρους κατηγορίες διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων.
Tweets by @ecb
To the top